Novi pogled na energiju

Napokon i u Baranji

Bioplin - Baranja d.o.o.


Tvrtka Bioplin-Baranja d.o.o. osnovana je 2006. godine s namjerom proizvodnje bioplina iz organske mase (gnojnica, silaža i travnata smjesa) s malih i srednjih farmi, a u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije za potrebe obližnje poljoprivredne zadruge i prodaje u javnu distribuciju (mrežu HEP-a).

Ovakav pristup sanaciji gnojnice stvara ekološku ravnotežu u okruženju, energiju koja će se distribuirati lokalno, kao i u mrežu udaljenim korisnicima, te ekološko gnojivo za poljoprivredne površine.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Bioplin-Baranja d.o.o.

Tina Ujevića 7

HR-31327 Bilje


Telefon: +385 31 206 644

Fax: +385 31 206 644

Mobitel: +385 91 111 0 666

E-mail: srecko.kukic@gmail.com

Web: www.bioplin.hr


Matični broj: 2086522

Žiro račun: 2340009-1110226634 - Privredna bankaStranica u izradi...